FerYapı Gizlilik Politikası

FERYAPI sizlerin kişisel gizliliğini korumaya özen göstermektedir. Bu gizlilik politikası FERYAPI tarafından bu web sitesinde toplanan bilgi türlerini ve bunların nasıl korunup saklandığını ana hatlarıyla açıklamaktadır. FERYAPI, ziyaretçi tarafından gönüllü olarak verilmediği sürece hiçbir FERYAPI web sitesi kullanıcısı hakkında kişisel bilgileri toplamamaktadır. Bu bilgiler ziyaretçiler tarafından gönüllü olarak verilmediğinde web sayfamız gezilebilmektedir. Bu gizlilik politikası kapsamında kural olarak ziyaretçilerimiz tarafından sitemizden toplanan kişisel veriler (adınız, elektronik posta adresiniz, iş ve özel adresiniz, telefon numaralarınız) üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamakta, kiralanmamakta ve başka şekilde kullandırılmamaktadır. FERYAPI web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinizin toplanmasını istemediğiniz takdirde ne yapmanız gerektiği ve bilgilerin nasıl değiştirilebildiği anlatılmaktadır. Bu politika web sitelerimiz için geçerli olmakta ancak üçüncü şahısların mülkiyetinde olan web sitelerindeki reklam veya tanıtımlarımızda geçerli olamamaktadır.

Kişisel Bilgilerin Toplanması

FERYAPI web sitesini kullanmak, gönüllü olarak kişisel bilgileri vermek bu sitede ilan edilen mevcut gizlilik politikasının ve şartlarının kabul edildiği anlamı taşımaktadır. Ziyaretçilerimiz tarafından isteğe bağlı olarak, bilgi formu doldurulması, anket formu doldurulması ya da e-bülten gönderilmesi talebinde bulunulurken kişisel bilgiler toplanabilmektedir. Sizler bu bilgileri gönüllü olarak vermediğiniz takdirde sitemize yaptığınız ziyaretlerinizden herhangi bir kişisel bilgi toplanmamaktadır.

Bilgi Toplamanın Amacı ve Kullanılış Şekli

FERYAPI sizin izninizle bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır;
Tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek,
Sizi elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek,
Ziyaretçi profillerimizi belirlemek,
İstek, talep ve şikayetleri değerlendirmek,
Kişisel bilgiler ve bu veriler sadece belirtilen amaçlar için ve yasal soruşturmalar esnasında mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde kullanılmaktadır.

Kişisel Olmayan Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması

FERYAPI, ziyaretçilerin web sitesindeki dolaşımları sırasında, kullanıcı yoğunluğu, ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik ve isimsiz olarak toplamaktadır. Bu veriler sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmakta ve herhangi bir ziyaretçinin kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” (çerez) adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılabilir kılmaktır.

Bilgi Güvenliği

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınmakta ve bu konuda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bilgilere izinsiz erişimin, değiştirilmesinin ve kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi için kısıtlı erişime tabidir.
FERYAPI, bilgilerinin izni dışında üçüncü şahıslara her ne amaçla olursa olsun verilmesini engellemek amacıyla hizmet aldığı firmalarla yaptığı sözleşmelere “gizlilik” maddesi koymaktadır.
Site Kullanım Şartları FERYAPI web sitesini zaman zaman düzenlediği kampanyaları duyurmak, ziyaretçilerin ilgisini çekebileceğini düşündüğü konular, içerikler farklı hizmet ve çalışmalardan ziyaretçileri haberdar etmek amacıyla kullanmaktadır.
FERYAPI web sitesi içeriğini burada yayımladığı hüküm ve şartları önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.
Politikamızdaki değişiklikler FERYAPI ‘nın, bu Gizlilik Politikasını değiştirme veya iptal etme hakkı saklıdır.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yöneltmek, veya Gizlilik Politikasının ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz, Bize Ulaşın linkinden faydalanabilirsiniz. FERYAPI bu talepleri karşılamak üzere gerekli adımları atacaktır. FERYAPI web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT AŞ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Şirketimizce siz değerli müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, tarafınızca Şirketimize bildirilen ya da Şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat AŞ (“Fer Gayrimenkul”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz, (i) sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, (ii) sunulan mal ve hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, (iii) kredibilite değerlemelerinin yapılması, (iv) bankacılık mevzuatı, gayrimenkul ve tapu mevzuatı, ticaret mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat, vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, (v) risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, (vi) Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kamu otoritelerince öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, (vii) dolandırıcılığın önlenmesi, (viii) Şirketimizin ve tarafınızın gerek fiziksel gerek işlem güvenliğinin sağlanması, (ix) Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, (x) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, (xi) finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, (xii) Şirketimiz içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, (xiii) hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, (xiv) sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi ve (xv) tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterilerimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, Şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti için işlenebilmektedir. Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoritelere, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına ve Kredi Kayıt Bürosu gibi kuruluşlara; yurt içinde bulunan Fer Gayrimenkul iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, avukatlarına ve aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, Fer Gayrimenkul’ün faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, kart kuruluşlarına ve bankalara, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Fer Gayrimenkul merkezi, şubeleri, taşeronları, satış ofisleri, internet sitesi, sosyal medya sayfaları, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, SMS, Şirketimiz ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi Şirketimiz veya Şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla, piyasa istihbaratı yapılması, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) madddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. d) Kişisel Veri Sahibinin, Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme, • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Bize Ulaşın

Telefon

444 9 337

Email

Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Premier Kampüs Ofis,
Kat:6 No:29/A No:217, 34400 Kağıthane – İSTANBUL
Telefon: +90 212 272 49 09

Bize Ulaşın

© 2022, Fer Yapı